Petar Nikolić

Petar Nikolić

Rođen sam u Rijeci 1982. godine. Diplomirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Nakon fakulteta, formalno sam se školovao u smjeru bihevioralno-kognitivne terapije, specijalizirao sportsku psihologiju, a danas sam polaznik škole kibernetike i sistemske terapije.

Kontakt: +385 92 1170 961
Page 1 of 2 1 2